Algemene Voorwaarden aanbieder Meedoen HBEL

Laatste wijziging 18 januari 2024

In gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren vinden we dat iedereen gelijk is. Ook wanneer iemand minder geld heeft om uit te geven willen we dat diegene mee kan doen. En dat kan op allerlei manieren. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld meedoen bij een voetbalvereniging, muziekles nemen of kinderen naar zwemles laten gaan. Meedoen HBEL heeft dit lokale aanbod van stichtingen, verenigingen en winkels samengevoegd in één digitaal platform.

Word aanbieder van Meedoen HBEL en draag bij aan een socialer Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren. U kiest zelf welke producten, diensten, abonnementen of lidmaatschappen u aanbiedt. Zo genereert u extra omzet en nieuwe leden, terwijl de deelnemers mee kunnen doen. Een win-winsituatie dus!

 1. Definities

  1. Meedoen HBEL: een regeling voor inwoners met een laag inkomen van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren. Deze regeling bestaat uit producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeenschap.
  2. Doel van Meedoen HBEL: inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
  3. Aanbieder: een organisatie die producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen aanbiedt waarvan de deelnemer gebruik kan maken.
  4. Deelnemer: een inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren die een aanvraag doet voor Meedoen HBEL en daarvoor in aanmerking komt. Aanvragen hiervoor lopen via de gemeente.
  5. Aanbod: producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen aangeboden door aanbieder.
  6. Afhaalbewijs: het document waarop de bestelling staat. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de deelnemer het afhaalbewijs per e-mail. De deelnemer moet het afhaalbewijs uitprinten en overhandigen aan de aanbieder. Of de deelnemer toont het op zijn of haar mobiel of tablet aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om de bestelling te controleren.
 2. Aanmelden

  1. Verenigingen, stichtingen of winkels in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren of omliggende gemeente en/of activiteiten in de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren of omliggende gemeenten kunnen zich aanmelden als aanbieder voor Meedoen HBEL.
  2. Een aanbieder hoeft zich niet ieder jaar opnieuw aan te melden. Een aanbieder neemt minimaal een jaar deel, daarna wordt deelname automatisch verlengd.
  3. Een aanbieder kan, na minimaal een jaar, eenzijdig besluiten om zich uit te schrijven. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
  4. Een aanbieder voor Meedoen HBEL betaalt geen eigen bijdrage.
  5. Een aanbieder vult de naam, telefoonnummer en e-mailadres van zijn betreffende contactpersoon in.
  6. Indien het wenselijk is dat er een ander e-mailadres wordt gebruikt voor bestellingen en facturatie dan kan dit worden opgeven.
  7. Een aanbieder vult ook bedrijfsnaam, bedrijfslogo, adresgegevens, telefoonnummer, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer in.
  8. Zonder deze gegevens is deelname aan Meedoen HBEL niet mogelijk.
  9. Een aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens.
  10. Het is verplicht om een btw-nummer in te vullen als de aanbieder btw-plichtig is. Zonder btw-nummer kan de aanbieder niet factureren en niet uitbetaald krijgen.
  11. Het is voor een aanbieder mogelijk om op Meedoen HBEL een website, bedrijfsomschrijving en openingstijden te vermelden.
  12. Bedrijfsnaam, bedrijfslogo en adresgegevens worden getoond op Meedoen HBEL om het dienstenaanbod zichtbaar en bestelbaar te maken. Indien ingevuld worden ook de website, bedrijfsomschrijving en openingstijden vermeld.
  13. Bedrijfsnaam, adres, website en telefoonnummer van een aanbieder worden na een bestelling getoond op het afhaalbewijs van de deelnemer.
  14. De aanmelding mag enkel worden gedaan door iemand die beslissingsbevoegd is en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  15. Een organisatie wordt toegelaten wanneer deze een aanbod plaatst dat in overeenstemming is met het doel van Meedoen HBEL. Het aanbod bestaat uit lidmaatschappen, abonnementen, producten en diensten, en moet nadrukkelijk bijdragen aan de maatschappelijke participatie van deelnemers. Bijvoorbeeld het lid worden van een sportvereniging, het vieren van verjaardagsfeestjes, of een dagje uit naar het pretpark.
  16. Mochten er wijzigingen zijn in de contactgegevens van uw contactpersoon, dan vragen wij om deze direct aan ons door te geven via het platform, “Account wijzigen” in “Mijn account” of aan een van onze klantenservice medewerkers. Zij zijn te bereiken via vragen@meedoenhbel.nl.
  17. Mochten er wijzigingen zijn in de aanbiedergegevens, dan vragen wij om deze direct aan ons door te geven via het platform, “Aanbiedergegevens” in “Mijn account” of aan een van onze klantenservice medewerkers. Zij zijn te bereiken via vragen@meedoenhbel.nl.
  18. Meedoen HBEL is niet verantwoordelijk voor het niet of onjuist doorgeven van informatie.
 3. Na de aanmelding

  1. Wanneer een aanbieder zich heeft aangemeld is er direct op het scherm een bevestiging zichtbaar dat de betreffende aanmelding is ontvangen.
  2. Indien er geen bevestiging is getoond neem dan contact op met een van onze klantenservice medewerkers via vragen@meedoenhbel.nl.
  3. Iedere aanmelding als aanbieder wordt beoordeeld. Een aanbieder zal vanaf het moment van aanmelding binnen twee werkweken een besluit ontvangen.
  4. Indien de aanmelding wordt goedgekeurd dan ontvangt de aanbieder per e-mail bericht. De aanbieder ontvangt dan een gebruikersnaam en wachtwoord maar ook een directe inloglink waarmee kan worden ingelogd.
  5. Met deze gegevens kunt u als aanbieder het gehele kalenderjaar inloggen, gegevens wijzigingen, uw aanbod beheren, en bestellingen en facturatie inzien.
  6. Indien de aanmelding wordt afgewezen dan ontvangt de aanbieder per e-mail bericht. Er zal aan de aanbieder worden gemeld waarom er sprake is van een afwijzing, op welke gronden en welke afwegingen zijn gemaakt. Er staat geen bezwaar tegen deze mededeling open.
 4. Meedoen HBEL

  1. Deelnemers ontvangen digitale punten die zij kunnen besteden aan producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen op Meedoen HBEL.
  2. Punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
  3. Punten zijn geldig tot 16 december 2024. Overgebleven punten vervallen op dat moment en kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.
  4. Het is als deelnemer wel mogelijk het ene jaar de punten te besteden en het daaropvolgende jaar gebruik te maken van het lidmaatschap, abonnement, product of dienst waaraan punten zijn besteed. Dit is natuurlijk afhankelijk van het aanbod en de aanbieder.
  5. Een aanbieder bepaalt zelf het aanbod en de betreffende prijs. De prijs moet gelijk zijn aan de reguliere prijs en wordt getoetst door onze medewerkers.
 5. Aanbod

  1. Aanbod kan worden aangemaakt via “Mijn account”, naar het onderdeel “Productbeheer”.
  2. Als een aanbieder aanbod aanmaakt met de status is “wachten op toelating” controleren wij het product. Aanbod kan ook eerst als concept worden opgeslagen. Dan kan de informatie bij het aanbod op een later moment worden aangevuld.
  3. Ieder aanbod wordt door Meedoen HBEL gecontroleerd of het in lijn is met het doel van Meedoen HBEL en tekstueel correct is.
  4. Ieder aanbod zal vanaf het moment van indiening binnen twee werkweken worden gecontroleerd.
  5. Wanneer aanbod van een aanbieder wordt goedgekeurd is deze direct zichtbaar voor deelnemers.
  6. Aanbod kan gedurende het gehele kalenderjaar gewijzigd en aangevuld worden. Na het wijzigen van een aanbieding wordt deze automatisch opnieuw ingediend ter controle.
  7. Een aanbieder kan maximaal 20 verschillende lidmaatschappen, abonnementen, producten of diensten plaatsen in Meedoen HBEL.
  8. Een aanbieder heeft de mogelijkheid om een aankoopnotitie en eventuele verloopdatum te vermelden.
  9. Een aanbieder moet zelf aangeven of iets verzonden kan worden en welke verzendkosten hieraan verbonden zijn. De verzendkosten moeten inclusief btw worden vermeld. Het btw-tarief is daarbij gelijk aan de verzonden bestelling.
  10. Een aanbieder moet een besteld product binnen 3 weken verzenden aan de deelnemer.
  11. Een aanbieder is zelf verantwoordelijk voor een correcte invoer van het aanbod, waaronder: productinformatie inclusief specifieke voorwaarden voor het product in de productomschrijving, prijs, btw-tarief, aankoopnotitie, eventuele verzendkosten, eventuele afbeelding en de betreffende categorie van het aanbod.
  12. Een aanbieder gaat bij het plaatsen van het aanbod de leveringsverplichting aan. Is een product, dienst, lidmaatschap of abonnement, toch (tijdelijk) uitverkocht, dan dient de aanbieder een gelijkwaardig alternatief te bieden aan de deelnemer.
  13. Een aanbieder is verplicht het verkochte aanbod altijd uit te geven, ook als dit aanbod inmiddels is verwijderd.
 6. Bestellingen

  1. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van inkomende bestellingen. Bestellingen zijn te bekijken via “Mijn account”, naar “Bestellingen”.
  2. De aanbieder moet zelf bestellingen afboeken.
  3. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het instellen van een maximum aantal te bestellen aanbiedingen per persoon per jaar. De aanbieder dient zelf te controleren of deelnemers zich aan het gestelde maximum houden.
  4. De aanbieder ontvangt maandelijks een besteloverzicht per e-mail. Besteloverzichten zijn te bekijken via “Mijn account”, naar “Besteloverzicht”.
  5. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd en de ingewisselde punten kunnen niet worden teruggestort. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Deze uitzonderingen vinden altijd plaats met medegoedkeuring van de betreffende aanbieder.
  6. Een deelnemer kan bestellen 15 december 2024.
  7. Een deelnemer kan een bestelling tot en met 22 december 2024 van het betreffende jaar ophalen. Daarna vervalt het afhaalbewijs.
  8. Een deelnemer kan een bestelling doorgaans vanaf 5 dagen na het bestellen bij de aanbieder ophalen.
  9. Bestellingen moeten voor 31 december van het huidige jaar worden afgeboekt.
 7. Het afhaalbewijs

  1. Na een bestelling ontvangt de deelnemer een afhaalbewijs met daarop de details van de bestelling.
  2. Op het afhaalbewijs staat bestelnummer, besteldatum, gebruikerscode en afhaaldatum.
  3. De aanbieder is verantwoordelijk voor het innemen en verwerken van het afhaalbewijs (dan wel het overnemen van de afhaalcode).
  4. Inlevering van het afhaalbewijs staat gelijk aan afname en betaling van de bestelling. Een juiste inname van het afhaalbewijs verkleint de kans op oneigenlijk gebruik van Meedoen HBEL.
  5. Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de aanbieder worden getoond.
  6. Bij inname van het afhaalbewijs dient de aanbieder te controleren of het afhaalbewijs niet eerder is ingeleverd.
  7. Wanneer blijkt dat het afhaalbewijs eerder is ingeleverd, dient dit gemeld te worden bij de klantenservice.
  8. Gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren raadt de aanbieder dan ook aan afhaalbewijzen minimaal gedurende het lopende jaar te bewaren om dubbele uitgiftes te voorkomen.
  9. Het is voor aanbieders niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs te maken.
 8. Facturering

  1. De facturering wordt bepaald aan de hand van de bestellingen die door deelnemers worden gedaan.
  2. De aanbieder mag geen structurele extra kosten voor een bestelling in rekening brengen bij een deelnemer.
  3. De aanbieder hoeft géén factuur te sturen aan de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren.
  4. De aanbieder ontvangt maandelijks een overzicht van inkomsten van de afgelopen maand in het account onder het onderdeel “Facturen”. Op deze factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die de aanbieder aan het aanbod heeft gekoppeld.
  5. Tevens ontvangt de aanbieder maandelijks een overzicht per e-mail.
  6. Uitbetaling van de omzet, zoals te zien is in het overzicht, gebeurt op de eerste maandag van de opvolgende maand op het opgegeven IBAN-nummer van de aanbieder.
 9. Oneigenlijk gebruik

  1. Bestellingen zijn persoonsgebonden. Het doorverkopen van bestellingen wordt gezien als misbruik van Meedoen HBEL. De aanbieders hebben een preventieve rol bij het voorkomen van misbruik van Meedoen HBEL. Als een aanbieder signalen ontvangt van mogelijk misbruik, dan is de organisatie verplicht dit te melden bij de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren.
 10. Klantenservice

  1. Meedoen HBEL verzorgt een klantenservice waar deelnemers en aanbieders met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen.
  2. Deze klantenservice is bereikbaar op het e-mailadres vragen@meedoenhbel.nl. Meedoen HBEL streeft ernaar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.
  3. De klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 466.
  4. De klantenservice is per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur via de website.
  5. Meedoen HBEL is vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte of bij bijzondere omstandigheden.
 11. Aansprakelijkheid

  1. Meedoen HBEL is jegens aanbieders uitsluitend aansprakelijk voor directe/rechtstreekse schade, die uitsluitend het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een opeisbare verbintenis.
  2. In geval van een tekortkoming van Meedoen HBEL bij de uitvoering van de overeenkomst, wijst de aanbieder Meedoen HBEL daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen.
  3. Meedoen HBEL is niet aansprakelijk voor vervolgschade, onder andere bestaande, maar niet uitsluitend, uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade.
  4. Meedoen HBEL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Meedoen HBEL is uitgegaan van door of namens aanbieder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  5. De aansprakelijkheid van Meedoen HBEL is beperkt tot de hoogte van maximaal eenmaal het factuurbedrag of een onderdeel daarvan, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
  6. Meedoen HBEL is niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.
 12. Conflictsituaties

  1. De aanbieder is verantwoordelijk voor aanbod, bestellingen, het afhalen van het aanbod en de verdere uitvoering van het lidmaatschap, abonnement, product of dienst.
  2. In geval van conflictsituaties tussen aanbieder en deelnemer kan de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren als bemiddelaar optreden.
 13. Privacy

  1. Meedoen HBEL verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG en in het kader van Meedoen HBEL. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals vermeld in het privacybeleid van Meedoen HBEL en de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Meedoen HBEL zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. Tussen Meedoen HBEL en derden zal een aparte verwerkersovereenkomst worden gesloten.
  4. Meedoen HBEL verwacht dat aanbieders ook de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de privacywetgeving in acht nemen.
 14. Geldigheid algemene voorwaarden en wetgeving

  1. De algemene voorwaarden kunnen minimaal ieder kalenderjaar wijzigen. Meedoen HBEL kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.
  2. Op alle lidmaatschappen, abonnementen, producten en diensten gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert. Met het aanbieden van producten, diensten, lidmaatschappen dan wel abonnementen neemt de aanbieder de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.