School

Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan kunt u gebruik maken van de regeling School. Bij uw aanvraag moet u een bewijs uploaden waaruit blijkt dat uw kind is ingeschreven op een school. Na toekenning ontvangt u € 100 op uw bankrekening.

Voorwaarden:

  • Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.
  • Van deze regeling kan één keer per kind, per kalenderjaar gebruik gemaakt worden.
  • U moet een bewijs uploaden dat uw kind is ingeschreven op een school. Dit kan een inschrijfbewijs van de school zijn, een factuur waarop de naam van het kind en het leerjaar staan, of een kopie van de schoolpas.
  • Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u het bedrag in de eerste week van de opvolgende maand op uw bankrekening.