Aanvragen

U heeft recht op deelname als uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm en u thuiswonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Is uw inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm, maar volgt u een schuldentraject, dan kunt u mogelijk ook deelnemen.

De bijstandsnorm per 1 januari 2020 is voor een alleenstaande ouder € 999,70 en voor gehuwden/samenwonenden € 1.428,14. Deze bedragen zijn netto en exclusief vakantiegeld.

Denkt u dat uw gezin in aanmerking komt voor Meedoen HBEL? Neem dan contact op met het advies- en informatiepunt van Maatschappelijke Zaken HBEL en meld uw gezin aan. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u de inloggegevens voor deze webwinkel.

Het Advies en Informatiepunt van Maatschappelijke Zaken HBEL is bereikbaar via:

  • e-mail: hbel@sociaalplein.info
  • telefoon: (035) 528 12 47 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 16.00 uur)