Algemene Voorwaarden deelnemer Meedoen HBEL

Laatste wijziging 18 januari 2024

In gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren vinden we dat iedereen gelijk is en gelijke kansen moet hebben. Ook wanneer u minder geld heeft om uit te geven willen we dat u mee kunt doen. Dat kan op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een kindarrangement. Als u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u kiezen uit een breed aanbod van activiteiten en producten. Meedoen HBEL heeft een webwinkel opgericht zodat u op één plek hiervoor terecht kan. In de webwinkel zit het lokale aanbod van stichtingen, verenigingen en winkels waarvan u gebruik kunt maken.

U ontvangt punten van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren. Deze punten kunt u digitaal inleveren bij heel veel stichtingen verenigingen en winkels. Komt u in aanmerking? Vraag dan een account aan en doe mee! U kunt zich het hele jaar aanmelden.

 1. Definities

  1. Meedoen HBEL: een regeling voor inwoners met een laag inkomen van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren. Deze regeling bestaat uit producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten binnen de gemeenschap.
  2. Doel van Meedoen HBEL: inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid geven mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.
  3. Aanbieder: een organisatie die producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen aanbiedt waar de deelnemer gebruik van kan maken.
  4. Deelnemer: een inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren die een aanvraag doet voor Meedoen HBEL en daarvoor in aanmerking komt.
  5. Aanvrager: een inwoner uit de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren die een aanvraag doet en nog niet is beoordeeld.
  6. Aanbod: producten, diensten, lidmaatschappen en/of abonnementen aangeboden door een aanbieder.
  7. Afhaalbewijs: het document waarop de bestelling staat. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u het afhaalbewijs per e-mail. Het afhaalbewijs print en overhandigt u aan de aanbieder. Of u toont het afhaalbewijs op uw mobiel of tablet aan de aanbieder. De aanbieder gebruikt dit document om uw bestelling te controleren.
 2. Voorwaarden deelname

  1. Om in aanmerking te komen voor Meedoen HBEL moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.
   1. U verblijft rechtmatig in Nederland;
   2. U staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren;
   3. U bent 18 jaar of ouder.
   4. U heeft een kind van 4 jaar tot en met 17 jaar.
 3. Aanvraag

  1. Inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren kunnen ieder jaar een aanvraag doen voor Meedoen HBEL.
  2. Om uw gezin aan te melden neemt u contact op met het advies- en informatiepunt van Maatschappelijke Zaken HBEL.
 4. Na uw aanvraag

  1. Gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren beoordeelt alle aanvragen. Zij controleren of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deelname.
  2. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover een e-mail van Meedoen HBEL.
  3. Bij afwijzing van uw aanvraag ontvangt u hierover een brief. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.
  4. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit. Details hierover staan in de brief.
 5. Meedoen HBEL

  1. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u uw gebruikersnaam, wachtwoord en inloglink waarmee u kunt inloggen bij Meedoen HBEL.
  2. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u digitale punten die u kunt besteden aan producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen op Meedoen HBEL.
  3. Punten vertegenwoordigen een geldwaarde, maar kunnen niet uitgekeerd worden in contanten.
  4. Punten zijn geldig tot en met 15 december 2024. Overgebleven punten vervallen en kunt u niet meenemen naar het volgende jaar.
  5. Het is wel mogelijk het ene jaar de digitale punten te besteden voor een aanbod en in het volgende jaar te gebruiken. Dit is afhankelijk van het aanbod en de aanbieder.
  6. Bij verhuizing geldt het moment van aanvraag. Dit betekent dat u de toegewezen punten nog volledig kunt besteden binnen het betreffende jaar.
 6. Aanbod

  1. Het aanbod kan hele jaar wijzigen.
  2. De aanbieders hebben het hele jaar de mogelijkheid om zich aan te melden en producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen toe te voegen of te wijzigen.
  3. Ieder aanbod wordt door Meedoen HBEL gecontroleerd. Wij kijken of het aanbod past bij het doel van Meedoen HBEL. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen zoals prijsstijgingen.
 7. Bestellingen

  1. Bestellen is mogelijk tot en met 15 december 2024. Na deze datum kunt u niet meer bestellen.
  2. Afhalen is mogelijk tot en met 22 december 2024. Na deze datum kunt u bestellingen niet meer afhalen.
  3. Alle bestellingen zijn te bekijken via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn account”.
  4. Alle bestellingen zijn persoonsgebonden.
  5. Bestellingen kunnen vanaf 5 werkdagen na het bestellen bij de aanbieder worden afgehaald/besteed.
  6. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd. Punten kunnen niet worden teruggestort.
  7. Bestellingen kunnen in sommige gevallen worden verzonden. Als de bestelling verzonden kan worden, staat dit aangegeven. Het verzenden van bestellingen kan extra kosten met zich meebrengen. Eventuele verzendkosten worden betaald met punten.
  8. Bestellingen die worden verzonden worden binnen drie weken verzonden.
  9. Er worden alleen persoonsgegevens aan aanbieders verstrekt als er sprake is van een verzending of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst.
  10. Afspraken over het afhalen/besteden van bestellingen gaat in overleg met de aanbieder. U vindt de contactgegevens van de betreffende aanbieder op het afhaalbewijs.
  11. Als een bestelling (tijdelijk) niet meer leverbaar is, maakt de aanbieder zelf afspraken met de deelnemer om dit op te lossen. De gemaakte afspraak is tussen de aanbieder en de deelnemer.
  12. Producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen zijn persoonlijk. Deze mogen niet door anderen ingewisseld worden of worden doorverkocht. Doorverkopen van bestellingen wordt gezien als misbruik van Meedoen HBEL. Bij constatering van dit misbruik, kan de gemeente uw punten innemen en u uitsluiten van deelname voor minimaal een jaar.
  13. De gemeente bespreekt misbruik van Meedoen HBEL, zoals het uitwisselen of het doorverkopen van bestellingen, met de betreffende aanbieder. De aanbieder mag de deelnemer ook de dienst of het product weigeren in dit geval.
  14. Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert.
 8. Het afhaalbewijs

  1. Na het plaatsen van een bestelling die afgehaald wordt, ontvangt de deelnemer een afhaalbewijs. Hierop staan de details van de bestelling.
  2. Een bestelling kan worden afgehaald/besteed vanaf de datum die op het afhaalbewijs staat vermeld.
  3. Het afhaalbewijs is te bekijken en te downloaden via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn Account”.
  4. Het afhaalbewijs is persoonsgebonden. Het is een waardedocument.
  5. Het afhaalbewijs is geldig tot en met 22 december 2024 van het betreffende jaar. Na deze datum is het afhaalbewijs ongeldig.
  6. Het afhaalbewijs moet altijd worden getoond bij een aanbieder om een bestelling te kunnen afhalen/besteden.
  7. Het afhaalbewijs kan per print of digitaal aan de aanbieder worden getoond.
 9. Aanvullende regelingen

  1. Aanvullende regelingen hebben hun eigen specifieke voorwaarden. Deze staan altijd bij de aanbieding genoemd.
  2. Het is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en leeftijd van uw kind(eren) welke regelingen u kunt aanvragen en hoe vaak.
  3. Gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes & Laren beoordeelt alle aanvragen.
  4. Volledige aanvragen worden binnen twee weken beoordeeld.
  5. Alle aanvragen voor een aanvullende regeling kunt u bekijken in uw account. Dit kan via het onderdeel “Mijn aanvragen” in “Mijn account”.
  6. De goedkeuring van uw aanvraag voor een aanvullende regeling ontvangt u per e-mail.
  7. Een afwijzing van uw aanvraag voor een aanvullende regeling ontvangt u per e-mail.
  8. Aanvragen voor een declaratie regeling moeten altijd voorzien zijn van de juiste documentatie, zoals een factuur, inschrijving of aankoopbewijs. Per regeling staat specifiek vermeld welke documenten u moet aanleveren.
  9. Als de aanvraag voor een declaratie regeling is goedgekeurd wordt het bedrag uitbetaald op het opgegeven IBAN-nummer.
  10. Uitbetaling van declaratie-regelingen gebeurt altijd in de eerste week van de opvolgende maand na de goedkeuring.
  11. Als de aanvraag voor een declaratie regeling is afgewezen ontvangt u hiervan altijd een e-mail.
 10. Klantenservice

  1. Meedoen HBEL verzorgt een klantenservice waar deelnemers en aanbieders met vragen en/of opmerkingen terecht kunnen.
  2. Deze klantenservice is bereikbaar op het e-mailadres vragen@meedoenhbel.nl. Meedoen HBEL streeft ernaar iedere e-mail binnen twee werkdagen te beantwoorden.
  3. De klantenservice is per chat bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur op de website.
  4. De klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 033 30 35 466.
  5. Meedoen HBEL is vrij de openingstijden van de klantenservice te wijzigen op basis van de behoefte of bijzondere omstandigheden.
 11. Privacy

  1. Meedoen HBEL verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG en in het kader van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid van Meedoen HBEL en de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Meedoen HBEL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  3. Tussen Meedoen HBEL en derde partijen is een aparte verwerkersovereenkomst gesloten.
  4. Meedoen HBEL verwachten dat aanbieders ook de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de privacywetgeving in acht nemen.
 12. Geldigheid algemene voorwaarden en wetgeving

  1. De algemene voorwaarden kunnen iedere editie wijzigen. Meedoen HBEL kan niet aangesproken worden op verlopen algemene voorwaarden. Alleen de laatste versie is geldend. Deelnemers en aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de algemene voorwaarden.
  2. Op alle producten, diensten, lidmaatschappen en abonnementen gelden de (garantie)voorwaarden die de aanbieder hanteert. Met het aanbieden van producten, diensten, lidmaatschappen dan wel abonnementen neemt de aanbieder de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.