Hoe is de factuur opgebouwd?

Meedoen HBEL stelt maandelijks een gespecificeerde factuur op. Op die factuur staat de omzet per product, inclusief de btw-specificatie die u aan het product heeft gekoppeld. U kunt de factuur gebruiken voor uw eigen administratie. Meedoen HBEL betaalt uw omzet in de opvolgende maand uit. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor een correct IBAN-rekeningnummer.