Ik moet schoolkosten betalen. Kan ik deze vergoed krijgen?

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar kunt u schoolkosten declareren voor een bedrag van €100 per kalenderjaar. Dit kan via de regeling ‘School’. Bij deze regeling moet u een bewijslast uploaden. Dit kan bijvoorbeeld een kopie van een schoolpas zijn of een factuur van de schoolkosten die u heeft betaald.