Kan ik een vergoeding voor internet aanvragen?

Heeft u een (of meer) kind(eren) in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar? Dan kunt u de kosten voor een internet abonnement één keer per kalenderjaar vergoed krijgen. U moet een factuur van uw internet abonnement bij uw aanvraag uploaden. Na toekenning ontvangt u in de eerste week van de opvolgende maand € 300 op uw bankrekening.