Wat zijn de normen voor Meedoen HBEL?

U heeft recht op deelname als uw (gezamenlijk) inkomen (werk of uitkering) niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm en u thuiswonende kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Is uw inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm, maar volgt u een schuldentraject, dan kunt u mogelijk ook deelnemen.

Normen Meedoen HBEL per 1 januari 2023
Bijstandsnorm120% van de bijstandsnorm
Alleenstaand€ 1.196,-€ 1.435,-
Gehuwd of samenwonend€ 1.708,-€ 2.050,-

De bedragen zijn netto en inclusief vakantietoeslag (afgerond). Dit is het uitgangspunt voor toetsing. Voor meer informatie kijkt u hier: https://meedoenhbel.nl/deelnemer/aanvragen/.