Tot welke datum kan ik mijn gezin aanmelden voor Meedoen HBEL?

Wilt u uw gezin aanmelden voor Meedoen HBEL? Voor het kalenderjaar 2024 kan dit tot en met 31 oktober 2024. Aanvragen voor volgend kalenderjaar kunnen vanaf 1 januari 2025 worden ingediend.