Tot welke datum kan ik mijn gezin aanmelden voor Meedoen HBEL?

Wilt u uw gezin aanmelden voor Meedoen HBEL? Voor het kalenderjaar 2023 kan dit tot en met 31 oktober 2023. Aanvragen voor volgend kalenderjaar kunnen vanaf 1 januari 2024 worden ingediend.